Marketing na društvenim mrežama

Socijalne mreže i mediji su jedno od poslednjih mesta gde oglašivači mogu da plasiraju reklame koje ne “izgledaju” kao reklame. Reklame na socijalnim medijima su veoma kompatibilne sa tipom tržišta i ciljnom grupom koja koristi te platforme. Kod reklama na socijalnim medijima oglašivač ima potpunu kontrolu troškova. U tradicionalnom oglašavanju plaćate za troškove štampe, trošak boje, itd. Kod reklama na socijalnim medijima, plaća se samo procenat oglašivačkoj platformi (Facebook, Twitter, LinkedIn) i usluge vođenja kampanje.

Reklame na socijalnim medijima Vam omogućavaju da precizno targetirate Vašu ciljnu grupu prema polu, jeziku koji govore, lokaciji, starosnoj dobi, interesovanjima, itd. Nema potrebe rasipati sredstva na ljude koji nisu Vaša ciljna grupa.

Svaka kampanja je različita i stoga zahteva drugačiju strategiju.

Pomoći ćemo Vam u definisanju Vaših korisnika i klijenata koje precizno treba targetirati putem socijalnih mreža, kao i koje kanale treba koristiti da bi Vam se povećala poseta i broj konverzija.

Imate pitanje?

Bez brige. Budite slobodni da nas kontaktirate! :)