SMS i Viber marketing

SMS i Viber marketing omogućavaju da vaša poruka stigne do potencijalnih i postojećih kupaca - uvek i u najkraćem roku.

SMS i Viber marketing

Direktni marketing je jedan od najefikasnijih instrumenata promocije koji omogućava da se direktno obratite potencijalnim i postojećim kupcima. Vaši kupci vreme provode na svojim telefonima, a vaše obaveštenje do njih stiže kao SMS ili Viber poruka u najkraćem roku!

Implementiranje SMS i Viber marketing strategije podiže vaše poslovanje na viši nivo jer:          

 • Omogućava ličnu (direktnu) komunikaciju sa klijentima

 • Prenosi informacije, pri čemu poruka UVEK stiže do primaoca

 • Omogućava vam da efikasno kontaktirate nove i postojeće klijente

 • Maksimalizuje efikasnost - odnosa troškova ulaganja i povraćaj uloženog

 • Udahnjuje novi život vašoj kampanji štampanih reklama i/ili dirktne pošte.

 

SMS menadžer

Web aplikacija SMS Menadžer vam omogućava da se efikasno reklamirate slanjem SMS poruka. Preko našeg snažnog servera i aplikacije u mogućnosti ste da jednostavno, brzo i efikasno pošaljete SMS poruku velikom broju vaših korisnika. Aplikacija kojom šaljete poruke je besplatna. Vi plaćate samo SMS poruke koje šaljete. Njih kupujete kao kredit od nas po važećim cenama. Servis je dostupan preko interneta, tako da mu je moguće pristupiti sa bilo koje lokacije i bilo kog računara. Poruke mogu primati korisnici kako domaćih tako i stranih mobilnih operatera.

Funkcije koje vam servis omogućava:                            

 • Slanje poruka iz imenika ili iz vaših fajlova

 • Formiranje adresara, i brojeva po grupama.

 • Slanje poruka direktno iz programa excel

 • Izveštaj o statusu poslate poruke

 • Personalizacija poruke sa imenom i prezimenom

 • Sami definišete i menjate tekst u polju pošiljalaca

 • Provera ispravnosti brojeva (da li su aktivni)

 • Mogućnost odloženog, planiranog slanja

 

Kontaktirajte nas! Pomoći ćemo vam u kreiranju i sprovođenu efikasne SMS i Viber kampanje.