Press & Events

NB SOFT kompanija daje podršku i doprinos brojnim akcijama humanitarnog karaktera.

Pored toga, kao učesnik na domaćim i regionalnim eCommerce konferecijama, uvek smo spremni za razmenu znanja, iskustva i novih ideja.

Press & Events
Upoznajte nas malo bliže

Upoznajte nas malo bliže