Back-end Team

01  Zoran Đoković
02  Back-end Team Member / PHP Programmer
03  12 godina iskustva
04  Optimizacija naprednih rešenja
05  Voli Back ali i Front tehnologije
06  Sve mora da se učita za 3s
07  Ako ne kodira onda je na dva točka

Back-end Team

Moja primarna uloga u NB SHOP-u je razvoj i optimizacija platforme. Cilj mog rada jeste da dovedem korisnika što lakše do željenih proizvoda, a prodavca da predstavim u najboljem svetlu što većem broju kupaca.