Front-end Team Lead

01  Zoran Đoković
02  Senior Front-end Developer
03  Front-end Team Lead
04  8 godina iskustva
05  Optimizacija naprednih rešenja
06  Sve mora da se učita za 3s
07  Ako ne kodira onda je na dva točka

Front-end Team Lead

Moja primarna uloga u NB SHOP-u je razvoj i optimizacija platforme. Cilj mog rada jeste da dovedem korisnika što lakše do željenih proizvoda, a prodavca da predstavim u najboljem svetlu što većem broju kupaca.