Front-end Team

01  Sanja Matejić
02  Front-end Programmer
03  Front-end Team Member
04  2 godine iskustva
05  Produkcija front-end projekata
06  Team work makes the dream work
07  Voli sport i druženje u prirodi

Front-end Team

Sopstvenim usavršavanjem, edukacijom i istraživanjem novih tehnologija težim ka tome da svo stečeno znanje primenim prilikom razvoja NB SHOP platforme.