Back-end Team

01  Blagoje Nastevski
02  Senior PHP Developer - Team Lead
03  Back-end Team Member
04  8 godina iskustva
05  Razvoj i implementacija rešenja
06  Ne postoji problem već izazov
07  Voli fudbal i druge sportove

Back-end Team

Prateći svetske standarde i nove tehnologije NB SHOP platforma vam pruža brzu, jednostavnu i pouzdanu online kupovinu. Već razvijene integracije sa mnogim poslovnim sistemima, kurirskim službama i sistemima za online plaćanje NB SHOP platforma pruža fleksibilnost u poslovanju čiji je krajnji cilj da se zadovolje visoki kriterijumi korisnika.