Administracija i Finansije

01  Olivera Nastevska
02  Administracija i finansije
03  6 godina u svetu finansija
04  2 godine rada u web novinarstvu
05  Vodi racuna o racunima
06  ...nikada joj ne fali jedan papir
07  Voli ptice, knjige, leto i more

Administracija i Finansije

Indirektno učestvuje u razvoju NB SHOP platforme, podržvajući svoje kolege i stvarajući povoljne uslove za rad. Ne zna kako NB SHOP platforma funkcioniše, ali zna da su prodavci koji je koriste uvek zadovoljni.