QA Tester

01 Filip Teofilović
02 Quality Assurance
03 Dipl. inž. organizacionih nauka - menadžment
04 2 godine iskustva u QA - IT svetu
05 Podrška razvojnim timovima
06 Sve mora da je u liniji
07 Samo tehno i netaknuta priroda

QA Tester

Radom na višeslojnom testiranju i predlozima doprinosim razvoju i olakšanom korišćenju NB SHOP e-commerce platforme iz ugla krajnjeg korisnika.