Dizajn

01  Anja Brašnjević
02  Medior Web Designer
03  Design Team Member
04  Master inženjer organizacionih nauka
05  Razvoj dizajn rešenja za klijente
06  Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš živeti večno.
07  Pleše tango, voli da fotografiše i skija

Dizajn

Kao član dizajn tima, svojim radom težim ka usavršavanju NB SHOP platforme sa aspekta vizuelnog izgleda i UI/UX-a.