Dizajn

01 Anja Brašnjević
02 Medior Web Designer
03 Design Team Member
04 Master inženjer organizacionih nauka
05 Razvoj dizajn rešenja za klijente
06 Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš živeti večno.
07 Pleše tango, voli da fotografiše i skija

Dizajn

Kao član dizajn tima, svojim radom težim ka usavršavanju NB SHOP platforme sa aspekta vizuelnog izgleda i UI/UX-a.