Human Resources

01  Kristina Radosavljević
02  HR menadžer
03  Master menadžer ljudskih resursa
04  Tri godine radnog iskustva
05  Odabir pravih ljudi i profesionalni rast zaposlenih
06  Today is hard, tommorrow is harder, but the day after tommorow is beautiful.
07  Voli ples i putovanja

Human Resources
Moja uloga je da vodim računa o jednom od najvažnijih resursa kompanije – zaposlenima i da omogućim da u NB SOFT-u pravi čovek bude na pravom mestu. Verujem da pozitivna radna atmosfera podstiče zaposlene da daju svoj puni potencijal, pa s tim u vezi radim na kreiranju iste.