Marketing

01  Marko Cvijić
02  Marketing director
03  Enterprise Ecommerce SEO i SEM
04  15+ godina radnog iskustva 
05  Organizuje procese radi efektnijih digitalnih kampanja
06  Što god tkaš, vezuj konce za nebo
07  Voli da kuva, naročito mediteransku klopu 

Marketing

Sa NB SOFT-om radi od samih početaka kompanije, a od 2022. je angažovan i in-house na unapređenju procesa u digitalnim kampanjama, te maksimalnom pojačanju NB SHOP platforme sa tehničkog SEO aspekta. Fokus je na maksimalizaciji prodaje za klijente korišćenjem najmodernijih kampanja.