Content & Implementation

01  Stefan Ninić
02  Key Account Manager
03  Content & Implementation
04  MSc projektni menadžer
05  Upravljanje projektima i komunikacija sa klijentima
06  Dobro planiranje je najveći korak ka cilju.
07  Iz hobija stvara sopstvenu biblioteku

Content & Implementation

Jedan od glavnih ciljeva NB SOFT-a jeste pružiti klijentima pravo zadovoljstvo u korišćenju naše platforme. Kao deo tima se trudim da svakog dana naučim nešto novo i da sa tim znanjem zajedno sa kolegama obezbedim klijentima siguran uspeh na e-commerce tržištu.