Content & Implementation

01  Ksenija Milosavljević
02  Key Account Manager
03  Content & Implementation
04  Diplomirani inženjer organizacionih nauka
05  Vođenje projekta i komunikacija sa klijentima
06  Sve je u dobroj organizaciji
07  Voli da putuje i kupuje

Content & Implementation
U NB SOFT-u radom, trudom i prijatnom atmosferom mogu se postići svi ciljevi. Težim ka tome da unapredim poslovanje i ukažem klijentima na mogućnosti i funkcionalnosti patforme, kako bi im se isporučio proizvod visokog kvaliteta.