Front-end Team

01  Katarina Jašović
02  Junior Front-end Programmer
03  Front-end Team Member
04  Treća godina u IT-u, prva godina u Front timu
05  Razvoj novih rešenja
06  Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.
07  Voli more, prirodu i druženje

Front-end Team

Kao član NB SOFT tima, težim da kroz učenje, lični razvoj i usavršavanje, zajedno sa kolegama doprinesem unapređenju NB SHOP platforme.