Back-end Team

01 Kristina Nanušeski
02 Junior PHP Developer
03 Back-end Team Member
04 Prva godina u IT svetu
05 Razvoj novih modula
06 You never fail until you stop trying
07 Voli pse, kafu i prirodu

Back-end Team

Učestvovanjem u razvoju i implementaciji doprinosim unapređenju NB SHOP platforme i realizaciji njenih ciljeva.