Dizajn

01  Katarina Pavlović
02  Junior Web Dizajner
03  Design Team Member
04  Tri godine iskustva u grafičkom dizajnu 
05  Izrada dizajna web sajtova
06  Let your fear of regret be stronger than your fear of failure.
07  Bavi se plesom, vodi Tiktok o knjigama i voli da putuje

Dizajn

Sa konstantnim inovacijama u unapređivanju i olakšavanju interakcije između korisnika i NB SHOP platforme, moj doprinos će biti u podizanju kvaliteta i optimizovanju istog kroz vizuelnu prezentaciju veb sajtova. Spoj lepog i korisnog nenadmašena je jednačina za uspeh same platforme.