Dizajn

01  Marijana Marinković
02  Senior Web i grafički dizajner - Team Lead
03  8 godina iskustva
04  5 godina iskustva u UX i UI
05  Lepo i efikasno vizuelno rešenje
06  Dizajn je kako nešto radi
07  Voli kreativnost

Dizajn

NB SHOP platforma nudi kompaktna e-commerce rešenja. Dizajn kao sastavni deo, ima ulogu da ispuni očekivanja klijenta i da web sajtove i aplikacije koristi sa zadovoljstvom. Svojim angažovanjem težim ka stvaranju kvalitetnog i funkcionalnog dizajna, koji ima upotrebnu vrednost i omogućava laku interakciju korisnika i platforme.