EMIS

EMIS je aplikacija zasnovana na modernim web tehnologijama koja služi kao podrška organizaciji i poslovanju jedne visokoškolske ustanove.

EMIS je aplikacija zasnovana na modernim web tehnologijama koja služi kao podrška organizaciji i poslovanju jedne visokoškolske ustanove.

EMIS je kompletan sistem koji obuhvata celokupno funkcionisanje visokoškolske ustanove u okviru administracije, nastave, online nastave itd.

Aplikacija, između ostalog, omogućava unos i pregled ocena, online prijavu ispita, kreiranje plana i programa predmeta i rasporeda nastave, postavljanje zahteva i izdavanje potvrda i uverenja, upis semestra i još mnogo drugih opcija poslovanja, u uskladu sa Bolonjskom deklaracijom i procedurama ISO standarda za obezbeđenje kvaliteta.

Pogodnosti i prednosti EMIS aplikacije

EMIS sistem je modularan sistem koji se jednostavno može prilagoditi najdiferenciranijim potrebama vaše visoko školske ustanove.

Radno vreme aplikacije je 24 sata. Mogućnost pristupa sa bilo koje tačke sveta. Povećanje zadovoljstva studenata, zaposlenih u administraciji i profesora.

- Zahvaljujući online prijavi ispita, objavljivanju ispitnih rokova, ocena, naručivanja uverenja, elektronskoj oglasnoj tabli, studenti ne gube dragoceno vreme usled nepotrebnog čekanja ispred studentske službe i česte potrebe za ličnim dolaskom na fakultet, naročito u  vreme ispitnih rokova, letnje i zimske pauze.

- Mnogi dokumenti koje su zaposleni u administraciji morali ručno obrađivati sada se generišu jednim klikom miša, uz minimalnu mogućnost greške.

- Profesorima se olakšava menadžment nastave, komunikacija sa studentima i obavljanje administrativnih poslova.

EMIS aplikacija je pogodna za fakultete koje imaju izdvojena odeljenja kao i za fakultete sa velikim brojem studenata i zaposlenih.

Povećanje efikasnosti rada studentske službe i koordinacija sa upravom, katedrama i studentskim organizajama.

Smanjenje broja zaposlenih u administraciji ili njihovo preraspoređivanje na druge poslove, npr. preuzimanje dela administracije od profesora

Prednosti ugradnje i korišćenja OLAP sistema u okviru EMIS-a su u tome što krajnjim korisnicima sistema omogućava:

-  da postave bilo koje pitanje, ali i da dobiju odgovor,

- da bilo koji podatak iskoriste za analizu i formiranje izveštaja

- zadovoljenje potreba neograničenog izveštavanja.

- Usklađenost sa Bolonjom, ISO standardima kvaliteta

- Efikasan sistem komunakcije na relaciji student-profesor-administracija

- Mogućnost integracije sa postojećim sistemima koje visokoškolska ustanova već  ima

- Povezanost sa MOODLE, E-learning platformom

Sviđa vam se pristup? Mislite da je pravo rešenje za vaše poslovanje? Kontaktirajte nas! Mi smo uvek otvoreni da zajedno prodiskutujemo!